Jak hodnotit

Evalugo má dvě úrovně hodnocení

Veřejné hodnocení

Na stránkách Evalugo.cz se můžete veřejně vyjádřit ke službám dodavatelů na vzdělávacím a poradenském trhu v ČR a SR.

Najdete zde rovněž žebříčky a hodnocení jednotlivých firem a lektorů.

Cloudové řešení zpětné vazby

Evalugo poskytuje vzdělávacím a poradenským firmám pomocí cloudového řešení online službu zpětné vazby a hodnocení od účastníků kurzů.

Tyto služby a jejich výstupy nejsou veřejné, a plně nahrazují systém papírové zpětné vazby.

Evalugo jako první přináší možnost veřejně ohodnotit služby vzdělávací či poradenské firmy na základě vlastní zkušenosti.
  • Můžete snadno sdílet zpětnou vazbu ke kurzu, workshopu či konferenci ihned po absolvování a zároveň se podívat na zkušenosti účastníků dříve, než se pro daný program rozhodnete.
  • Evalugo je veřejné, nezávislé a nabízí možnost posoudit recenze a zkušenosti s danou firmou, lektorem či kurzem od předchozích účastníků.
  • Uvědomujeme si, že vzdělávací služby mají svá specifika a že lektor, který svým stylem jednoho účastníka zaujme, může druhého odradit. Evalugo proto není černobílé a poskytuje širší prostor pro hodnocení.

Výhody služeb Evalugo pro účastníky vzdělávacích programů a kurzů

Máte okamžitou možnost vyjádřit svůj názor na absolvovaný kurz, workshop či konferenci. Hodnotíte podle standardních kritérií, a umožňujete tak sdílení svých zkušeností napříč trhem. Zároveň můžete čerpat ze zkušeností předchozích klientů a lépe se rozhodnout před spoluprací s daným lektorem či společností.

icon Zpětná
vazba je snadná a rychlá
icon Můžete do Evalugo aktivně přispívat i z něj čerpat
icon Na danou akci či službu můžete veřejně sdílet názory
icon Máte možnost spoluvytvářet vzdělávací programy
icon Aktivně se zapojíte do procesu zkvalitňování
icon Hodnocení
může být adresné či anonymní

Vice informací o projektu Evalugo