Pro vzdělávací a poradenské společnosti, lektory, kouče a trenéry

Výhody aplikace Evalugo - outsourcing zpětné vazby a veřejné hodnocení dodavatelů

Zpětná vazba od účastníků vašich programů je důležitá. Ať se jedná o programy veřejné či připravené na míru konkrétnímu klientovi.

Chcete vědět, jak byli účastníci spokojeni, a co by případně chtěli vylepšit či změnit?

Může se stát, že mají konkrétní výhrady a někdy jsou i kritičtí. To vše je z pohledu pořadatele i lektora velmi důležité pro další práci.

Používáte ke sběru zpětné vazby tištěné dotazníky?

Ty bývají náročné na administraci a zpracování. Snažíte se jejich obsah digitalizovat či nabízet vlastní online hodnocení? Jaké má tedy pro vás služba Evalugo výhody?

Hodnocení zadávaná přes Evalugo se zobrazují u profilů lektorů, koučů a ostatních dodavatelů na portálech Educity.cz a Skoleni.cz
icon Nahraďte či doplňte tištěné dotazníky online zpětnou vazbou
 • Můžete si sami připravit, jak bude dotazník zpětné vazby vypadat, i požadované výstupy včetně definice otázek a kritérií ke každému z vámi nabízených programů.
 • Získáváte možnost velmi rychlé přípravy a distribuce hodnoticích formulářů a v podstatě okamžitého zpracování výstupů.
 • Účastníci jsou více motivováni vyplňovat formuláře a mnohdy je to pro ně jednodušší než tištěné dotazníky.
 • Můžete si sami nadefinovat, v jakém rozsahu veřejně sdílet výstupy zpětné vazby s účastníky a potenciálními klienty.
 • Ušetříte na samotné přípravě, tisku, distribuci a přepisování dotazníků. To vše udělá Evalugo za vás.
 • Účastníci budou mít téměř okamžitou možnost porovnat svou zpětnou vazbu s ostatními účastníky, a podílet se tak na vylepšení programu.
 • Při spolupráci s externími lektory si můžete pomocí Evaluga snadno ověřit jejich reference.
 • Evalugo můžete využít i pro interní vzdělávací akce v privátním režimu bez nutnosti veřejného sdílení hodnocení a výstupů.
 • Evalugo vám během několika let používání ukáže jasný obrázek vývoje spokojenosti u vybraných programů a lektorů.
 • Hodnoticí kritéria stanovuje vzdělávací společnost či lektor vždy ve spolupráci s Evalugem.
 • Můžete hodnotitele lépe motivovat i formou soutěží, cen nebo slev na další účasti.
 • Veřejně viditelná část otázek týkajících se spokojenosti s kvalitou vašich služeb pomáhá s budováním značky vaší firmy a její důvěryhodnosti pro budoucí účastníky programů.
 • Hodnocení dodavatelů jsou veřejně přístupná pouze u platících klientů portálů Educity.cz a Skoleni.cz. Hodnocení vzdělávacích a poradenských subjektů, kteří nevyužívají placených služeb jsou viditelná pouze pro registrované uživatele.

Jsem lektor, kouč či dodavatel vzdělávání a poradenství a chci využívat Evalugo i pro účely zakázkových kurzů


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vice informací o projektu Evalugo